Asset Publisher

Hội nghị tổng kết phong trào nông dân và tuyên dương "Hộ nông dân" kinh doanh giỏi giai đoạn 2014-2017 xã Tân Việt

Hội nghị tổng kết phong trào nông dân và tuyên dương "Hộ nông dân" kinh doanh giỏi giai đoạn 2014-2017 xã Tân Việt

Nhằm biểu dương tôn vinh các điển hình tiên tiến xuất sắc của phong trào nông dân đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Chiều ngày 10/04/,2017 Hội nông dân phối hợp UBND xã Tân Việt tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2014 – 2017 và bàn phương hướng nhiệm vụ cho những năm tiếp theo. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có các vị đại biểu : Thị xã Ông Trần Văn Tuấn - Phó trưởng phòng kinh tế thị xã Đông Triều. Địa phương Ông phạm Văn Quyết - Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND xã, các vị đại biểu đại diện TT Đảng ủy-HĐND-UBND và các ban ngành đoàn thể và hơn 80 Hội nông dân làm kinh tế giỏi.


Toàn cảnh hội nghị

            T/M Hội nông dân xã Tân Việt Ông Nguyễn Văn Hùy - Chủ tịch Hội nông dân báo cáo kết quả đạt được giai đoạn 2014-2017 và phương hướng cho những năm tiếp theo. Giai đoạn 2014-2017 bên cạnh việc xây dựng củng cố tổ chức hội vững mạnh gắn với phong trào nông dân SXKD giỏi và cuộc vận động xây dựng ĐSVH- NTM. Ngay từ đầu năm Hội tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa Hội cơ sở và các chi hội trên địa bàn về chương trình công tác hội, làm tốt công tác phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng thị xã tuyên truyền, phổ biến pháp luật như: Luật Hôn nhân và Gia đình, Bảo vệ môi trường, luật Bầu cử, luật tổ chức chính quyền địa phương, luật BH Y tế, phòng chống tham nhũng có hơn 1.000 lượt hội viên tham dự, tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/W của Bộ Chính trị và triển khai thực hiện chỉ thị 05 của BCT về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ông nguyễn Văn Hùy - Chủ tịch Hội nông dân báo cáo kết quả trước hội nghị

           Hội Nông dân  phối hợp với  TTHTCĐ, TTKTDVNN thị xã tổ chức dạy nghề,  tập huấn kỷ thuật bao gồm những nội dung chủ yếu về trồng trọt, chăn nuôi...  Các lớp tập huấn đã được tổ chức giúp cho nông dân nâng cao trình độ nhận thức, hiểu biết về khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực.

Các ý kiến tham gia thảo luận tại hội nghị

             Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục phát triển cả về qui mô, chất lượng và hiệu quả. Thông qua phong trào, nhiều nông dân đã có sự thay đổi tư duy trong đầu tư sản xuất phát triển kinh tế.

             Phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã góp phần tạo nên những thành tựu quan trọng trong sản xuất nông, lâm - ngư nghiệp và xây dựng nông thôn mới ở xã, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã Đây thực sự là một động lực thúc đẩy nông dân xã phát huy năng lực, sáng tạo của mình, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương Tân Việt. 

               Tại hội nghị, UBND xã đã tuyên dương các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tặng giấy khen cho các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu  và các hộ nông dân được cấp giấy chứng nhận đạt danh hiệu "Nông dân SXKD giỏi" cấp xã