Asset Publisher

Hội nghị triển khai đại trà mô hình học tập suốt đời. trong Gia đình, dòng họ, đơn vị, khu dân cư.

Hội nghị triển khai đại trà mô hình học tập suốt đời. trong Gia đình, dòng họ, đơn vị, khu dân cư.

Chiều ngày 7/9/2016 Hội khuyến học xã Tân Việt phối hợp với Hội khuyến học thị xã Đông Triều tổ chức Hội nghị triển khai đại trà các mô hình học tập suốt đời theo tinh thần Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong gia đình, dòng họ, đơn vị, khu dân cư trên địa bàn toàn xã.


 

Quang cảnh hội nghị tập huấn

 

             Đồng chủ trì hội nghị gồm có Ông Nguyễn Văn Được – Phó chủ tịch UBND xã-Chủ tịch Hội khuyến học. Ông Trần Văn Tuyển – phó chủ tịch Hội khuyến học cùng các gia đình, dòng họ tiêu biểu và các bí thư, trưởng thôn, các ban ngành đoàn thể xã Tân Việt.

              Nhằm đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, ngày 20-2-2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 281/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020".

              Mục tiêu được hội nghị đề ra là xây dựng và triển khai đại trà các mô hình "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập" cấp thôn và "Đơn vị học tập" ở cơ sở trên địa bàn xã.

 

 

Ông Đặng Thanh Môn - Lãnh đạo Hội khuyến học thị xã triển khai kế hoạch

 

                Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Ông Đặng Thanh Môn – Hội khuyến học thị xã Đông Triều  triển khai kế hoạch nhân rộng và đánh giá, công nhận các mô hình học tập trên địa bàn toàn xã giai đoạn 2016-2020. Với mục tiêu mỗi chi hội khuyến học ở khu dân cư, phối hợp với trưởng thôn xây dựng mỗi thôn ít nhất từ 80% gia đình trở lên được công nhận " Gia đình học tập"; nhân rộng mô hình "cộng đồng học tập" ở 4 thôn trên địa bàn xã, phấn đấu đến cuối năm đạt trên 80% thôn đạt danh hiệu "Cộng đồng học tập", Với tinh thần đẩy mạnh Phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đang góp phần tích cực nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài để khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Theo nghị quyết của Hội Khuyến học, phấn đấu đến năm 2020, toàn xã có 80% số gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình học tập"; 65% số dòng họ được công nhận danh hiệu "Dòng họ học tập"; 60% cộng đồng (thôn, làng ) đạt danh hiệu "Cộng đồng học tập"; 50% các tổ chức, cơ quan, trường học, đơn vị doanh nghiệp đạt danh hiệu "Đơn vị học tập"; 100% cán bộ, hội viên Hội Khuyến học được tập huấn nâng cao nhận thức về xã hội học tập và các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng.

 

 

Hội nghị thảo luận

 

        Để  đạt được các mục tiêu đó, UBND xã Tân Việt cũng đã xây dựng kế hoạch và đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp như: triển khai nhân rộng và đánh giá, công nhận các mô hình học tập ở cơ sở giai đoạn 2016 – 2020, thí điểm mô hình  "Cộng đồng học tập"; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xã hội học tập, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban VH-TT&học tập cộng đồng; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc công nhận danh hiệu gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập. Cũng tại Hội nghị, các Ban ngành đoàn thể  và các thôn, gia đình dòng họ, khu dân cư của xã đã thống nhất Chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đến năm 2020