Asset Publisher

Hội thi “Tuyên truyền về biển đảo quê hương”

Hội thi “Tuyên truyền về biển đảo quê hương”


     

  Thực hiện các Công văn sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Đông Triều về triển khai thực hiện kế hoạch “Tuyên truyền về biển đảo” 

     Hôm nay 06/12/2012 Liên đội trường THCS Tân Việt tổ chức hội thi “Tuyên truyền về biển đảo quê hương” giữa các khối lớp trong toàn trường. Hội thi đã diễn ra sôi nổi với các phần thi bốc thăm câu hỏi giành tín hiệu trả lời, thi hái hoa dân chủ, phần thi hùng biện và phần thi giành cho khán giả. Thông qua Hội thi  giúp cho học sinh hiểu hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng cũng như tiềm năng của biển, đảo đối với tự nhiên, với sự phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng, nắm được địa phận, chủ quyền biển đảo của đất nước ta cũng như đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về chiến lược biển, đảo trong tình hình mới từ đó xây dựng cho các em tình yêu quê hương đất nước và lòng tự hào dân tộc. Giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường và bảo vệ chủ quyền vùng biển Việt Nam.

 

 

Toàn cảnh buổi tuyên truyền

 


 

Phần thi kiến thức của học sinh

 

                                                   Nguyễn Thị Duyên - CTV