Asset Publisher

Kỳ họp thứ 4, HĐND xã Tân Việt khóa XX (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Kỳ họp thứ 4, HĐND xã Tân Việt khóa XX (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Ngày 28/7/2017, HĐND xã Tân Việt khóa 20 tổ chức kỳ họp thứ 4. Kỳ họp tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2017. Về dự kỳ họp có các đ/c lãnh đạo : Thị xã có Ông Nguyễn Ngọc Bằng - UV BTV - Phó chủ tịch HĐND thị xã, các đ/c lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã; trưởng, phó các ban ngành đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận và các ông bà là đại biểu HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2016-2020.


         

Ông  Nguyễn Ngọc Bằng - UV BTV thị ủy - Phó chủ tịch HĐND thị xã  phát biểu chỉ đạo

             Tại kỳ họp, HĐND xã đã thông qua báo cáo kết quả honạt động 6 tháng đầu năm 2017 của HĐND xã và tổng hợp ý kiến của cử tri thị trấn Liên Quan qua các cuộc tiếp xúc ở các thôn dân cư. UBND xã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của xã; báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2016, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Ủy ban MTTQ thị trấn thông qua báo cáo về tham gia xây dựng chính quyền.    

Ông Nguyễn Văn Được - Phó chủ tịch UBND xã báo cáo hoạt động 6 tháng đấu năm 2017 của UBND xã

             Qua các báo cáo cho thấy: Thực hiện Nghị quyết của HĐND xã, tình hình kinh tế - văn hóa xã hội - an ninh quốc phòng của xã có những chuyển biến tích cực. Quản lý nhà nước về đất đai, tài chính có nhiều tiến bộ, cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi xã hội tiếp tục được quan tâm. Công tác văn hóa xã hội có bước phát triển, việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trong xã được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH, quân sự địa phương được ổn định và giữ vững, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân được nâng lên.

            Các đại biểu dự kỳ họp đã thẳng thắn thảo luận về những mặt còn thiếu sót, từ đó nêu rõ nguyên nhân, đưa ra các biện pháp khắc phục, nhằm mục tiêu chung là xây dựng kinh tế - văn hóa xã hội - an ninh quốc phòng của xã Tân Việt phát triển hơn nữa. Tại kỳ họp, HĐND xã đã thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.