Asset Publisher

THCS TÂN VIỆT TỔ CHỨC TRỒNG CÂY ĐẦU XUÂN 2015

THCS TÂN VIỆT TỔ CHỨC TRỒNG CÂY ĐẦU XUÂN 2015

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều. Sáng ngày 02 tháng 3 năm 2015, trường THCS Tân Việt tổ chức "Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ, mừng Đảng, mừng Xuân Ất mùi năm 2015


THCS TÂN VIỆT TỔ CHỨC TRỒNG CÂY ĐẦU XUÂN 2015

           Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều. Sáng ngày 02 tháng 3 năm 2015, trường THCS Tân Việt tổ chức "Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ, mừng Đảng, mừng Xuân Ất mùi năm 2015". 
 

              

                                               " Mùa xuân là tết trồng cây

                        Làm cho đất nước càng ngày càng xuân".                       

       Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều. Sáng ngày 02 tháng 3 năm 2015, trường THCS Tân Việt tổ chức "Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ, mừng Đảng, mừng Xuân Ất mùi năm 2015".

       Đại diện cho BGH, đồng chí Nguyễn Văn Bẩy- Hiệu trưởng nhà trường đã phát biểu, đồng chí  nêu rõ vai trò ý nghĩa của việc trồng cây và căn dặn các em học sinh duy trì tốt truyền thống tốt đẹp của dân tộc như lời Bác Hồ căn dặn. Tiếp theo là lời phát biểu hưởng ứng phong trào trồng cây, bảo vệ, chăm sóc và giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp của đại diện học sinh.

         Sau buổi lễ, toàn thể học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường đã tiến hành trồng mới hơn 100 cây và chăm sóc cho các cây non đã trồng xung quanh khuôn viên sân thể chất của nhà  trường.