Asset Publisher

THCS TÂN VIỆT: Tổ chức tuyên truyền kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên năm 2014

THCS TÂN VIỆT: Tổ chức tuyên truyền kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên năm 2014

Ngày 17/10/2014, trường THCS Tân Việt đã tổ chức cho toàn thể CBGV và học sinh nhà trường tham gia buổi tuyên truyền kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên năm 2014.


THCS TÂN VIỆT: Tổ chức tuyên truyền kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên năm 2014

Ngày 17/10/2014, trường THCS Tân Việt đã tổ chức cho toàn thể CBGV và học sinh nhà trường tham gia buổi tuyên truyền kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên năm 2014... 
 

     

  Đ/c: Đỗ Minh Tâm - Tuyên truyền nội dung chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên

      Ngày 17/10/2014, trường THCS Tân Việt đã tổ chức cho toàn thể CBGV và học sinh nhà trường tham gia buổi tuyên truyền kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên năm 2014.

Quang cảnh buổi tuyên truyền

      Tại buổi tuyên truyền giáo viên và học sinh nhà trường đã được nghe đồng chí Đỗ Minh Tâm - Cán bộ Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện truyền đạt những kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên, để  các em có đầy đủ kiến thức đúng về sức khỏe sinh sản, xử lý tốt các  tình huống xảy ra trong cuộc sống một cách hợp lý, kịp thời nhằm thực hiện tốt các mục tiêu về dân số - kế hoạch hóa gia đình, hướng cho các em có một lối sống lành mạnh, biết bảo vệ mình trong cuộc sống hiện tại.

        Buổi tuyên truyền đã thu hút 250 cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường tham gia và đã thành công tốt đẹp.

 

                                                                    Nguyễn Giang