Asset Publisher

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIỆT NHIỆM KỲ 2015 - 2017

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIỆT NHIỆM KỲ 2015 - 2017

Chiều ngày 21 tháng 1 năm 2015, Chi bộ trường Tiểu học Tân Việt tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017.Về dự đại hội có đại diện Đảng ủy xã Tân Việt, đ/c Lê Quang Vịnh – Phó bí thư thường trực Đảng ủy, đ/c Trần Quốc Ân – Bí thư chi bộ thôn Tân Lập cùng 07 đ/c Đảng viên trong chi bộ.


TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIỆT

NHIỆM KỲ 2015 - 2017

               Chiều ngày 21 tháng 1 năm 2015, Chi bộ trường Tiểu học Tân Việt tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017.Về dự đại hội có đại diện Đảng ủy xã Tân Việt, đ/c Lê Quang Vịnh – Phó bí thư thường trực Đảng ủy, đ/c Trần Quốc Ân – Bí thư chi bộ thôn Tân Lập cùng 07 đ/c Đảng viên trong chi bộ.

                Sau nghi lễ chào cờ, thay mặt Chi bộ nhiệm kỳ 2012 – 2014, đồng chí Trần Thị Ngọc - Bí thư Chi bộ đã trình bày Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2012 – 2014 và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017. Báo cáo đánh giá nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã Tân Việt, công tác Đảng của Chi bộ Trường tiểu học đã có nhiều chuyển biển tích cực trong tất cả các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng đã được chú trọng, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các đoàn thể quần chúng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.      

           Trong nhiệm kỳ 2015 – 2017, Chi bộ sẽ tiếp tục tổ chức quán triệt và học tập các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng nhằm nâng cáo nhận thức về chính trị cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đao của Chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh…Đặc biệt, tăng cường hơn nữa công tác đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này.
            Phát biểu tại Đại hội, Thay mặt  Đảng uỷ, Phó bí thư thường trực Đảng Ủy xã Tân Việt đồng chí Lê Quang Vịnh biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Chi bộ trường Tiểu học đã đạt được. Đồng chí cũng nhất trí với dự thảo báo cáo của Chi bộ, đánh giá cao vai trò của Chi bộ trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lãnh đạo và thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 03-CT/TƯ ngày 14/5/2011của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
           Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ trường tiểu học nhiệm kỳ 2015-2017 gồm 2 đồng chí trong đó

 1. Đồng chí Trần Thị Ngọc - Hiệu trưởng nhà trường giữ chức vụ Bí thư

 2. Đồng chí Nguyễn Thị Huyền – Phó hiệu trưởng giữ chức vụ Phó bí thư

 Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp trong bầu không khí thăng thắn, dân chủ.

 

                                                                                           CTV: THANH HUYỀN