Asset Publisher

Trường THCS Tân Việt tổng kết phong trào nuôi lợn nhân đạo năm học 2012 – 2013.

Trường THCS Tân Việt tổng kết phong trào nuôi lợn nhân đạo năm học 2012 – 2013.

Hưởng ứng phong trào nuôi lợn nhân đạo do huyện và Ngành phát động Trường THCS Tân Việt phát động phong trào nuôi lợn nhân đạo từ đầu năm học để tạo điều kiện giúp đỡ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong học tập.

   Hưởng ứng phong trào nuôi lợn nhân đạo do huyện và Ngành phát động Trường THCS Tân Việt phát động phong trào nuôi lợn nhân đạo từ đầu năm học để tạo điều kiện giúp đỡ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong học tập. Hôm nay ngày 14/5/2013 trường THCS Tân Việt đã tổ chức tổng kết phong trào nuôi lợn nhân đạo năm học 2012 – 2013..

    Về dự có đồng chí Trần Văn Tuyển - Chủ tịch hội CTĐ xã Tân Việt, BGH nhà trường cùng toàn thể CBGV và các em học sinh trong toàn  trường.

 

      Kết quả phong trào nuôi lợn của các lớp trong toàn trường trong năm học 2012 – 2013 đạt được là 3.784.000đ. Mặc dù số tiền không lớn nhưng qua phong trào nuôi lợn nhân đạo đã thể hiện được tinh thần đoàn kết thi đua giữa các lớp, giáo dục cho học sinh có ý thức tiết kiệm, biết sử dụng đồng tiền đúng mục đích,  phát huy truyền thống tốt đẹp vốn có lâu đời của dân tộc ta.