Asset Publisher

UBND – TTHTCĐ xã Tân Việt Tổ chức Khai Mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời". Năm 2016.

UBND – TTHTCĐ xã Tân Việt Tổ chức Khai Mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời". Năm 2016.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay với chủ đề "Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số" nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện và tìm kiếm thông tin, hình thành thói quen đọc sách góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng. Ngày 02/10/2016 TTHTCĐ của các xã (Phường) trên địa bàn thị xã Đông Triều đồng loạt cùng tổ chức Khai Mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2016. Với chủ đề "Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số"


Toàn cảnh của buổi lễ khai mạc

 

        Về dự lễ khai mạc các vị đại biểu đại diện cho thường trực Đảng ủy, HĐND-UBND, UBMTTQ, Ông Nguyễn Văn Được – Phó chủ tịch UBND xã, các ban ngành đoàn thể của xã, ban giám hiệu các trường học, các đ/c bí thư chi bộ, ban quản lí các thôn, các em học sinh hai trường Tiểu học, THCS và phụ huynh trong nhà trường đã về dự buổi lễ.

Học sinh hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

           Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phát biểu và gửi thông điệp Ông Nguyễn Văn Được – Phó chủ tịch UBND xã mong muốn mỗi cá nhân về dự buổi lễ khai mạc hôm nay, hãy lan tỏa mạnh mẽ đến các cá nhân, tổ chức, cộng đồng dân cư tích cực đọc sách mọi nơi, mọi lúc, mọi phương tiện, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong văn hóa đọc để nâng cao kiến thức, làm việc, cùng chung sống và phát triển xã hội văn minh. Đồng thời, các thôn, nhà trường tổ chức đồng bộ, rộng khắp với nhiều hoạt động cụ thể diễn ra trong suốt Tuần lễ như: Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời; các nhà trường sắp xếp thư viện ngăn nắp, khoa học; tổ chức giới thiệu, ủng hộ sách hay cho thư viện

Đ/c Nguyễn Văn Được - Phó chủ tịch UBND phát biểu và gửi thông điệp

          Ngay ngày khai Mạc các nhà trường đã trưng bày, triển lãm sách, báo, tạp chí, đây cũng là phương hướng giáo dục học sinh đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh toàn trường. Bên cạnh đó các nhà trường cũng xác định, xây dựng và phát triển Thư viện điện tử là một trong những hoạt động đổi mới phương thức đọc, nhằm thu hút cán bộ, học sinh trong nhà trường và xây dựng kế hoạch để học sinh có thể truy cập trang thông tin điện tử và thư viện điện tử của trường trong mọi thời gian

Thư viện các nhà trường được phát triển và nhân rộng ở mọi nơi, đa dạng

 

           Tuần lễ học tập suốt đời sẽ tập trung vào các hoạt động: Tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Nhiều hoạt động cụ thể đối với mọi người diễn ra trong suốt Tuần lễ như: Tổ chức các lớp học nghề cho lao động nông thôn; các lớp giáo dục kỹ năng sống; các lớp học theo chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức kỹ năng, chuyển giao công nghệ; các lớp phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; các lớp hướng dẫn đọc sách ... thời gian từ ngày 02 và tổng kết vào ngày 9/10/2016.