Asset Publisher

UBND xã Tân Việt tập huấn về Chính quyền điện tử cho cán bộ và nhân dân.

UBND xã Tân Việt tập huấn về Chính quyền điện tử cho cán bộ và nhân dân.

Sáng ngày 16/10, tại trường THCS xã Tân Việt, UBND xã Tân Việt đã phối hợp tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền về xây dựng chính quyền điện tử và Trung tâm phục vụ hành chính công cho các đối tượng là cán bộ ban ngành, cán bộ hành chính công, bí thư, trưởng thôn và những người làm nhiệm vụ các chi hội thôn trong địa bàn toàn xã.
Về dự và chỉ đạo lớp tập huấn có các đồng chí T/M Lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND xã Ông Lê Quang Vịnh – Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Ông Nguyễn Vũ Khiêm – Phó bí thư – Chủ tịch HĐND, Ông Nguyễn Văn Được – Phó chủ tịch UBND xa cùng các ban ngành, bí thư,trưởng thôn và cán bộ các chi hội thôn về dự tập huấn đông đủ.


Quang cảnh của buổi tập huấn

           Về dự và chỉ đạo lớp tập huấn có các đồng chí T/M Lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND xã Ông Lê Quang Vịnh – Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Ông Nguyễn Vũ Khiêm – Phó bí thư – Chủ tịch HĐND, Ông Nguyễn Văn Được – Phó chủ tịch UBND xa cùng các ban ngành, bí thư,trưởng thôn và cán bộ các chi hội thôn về dự tập huấn đông đủ.

Đồng chí Lê Quang Vịnh - phó bí thư Thường trực Đảng ủy khai mạc lớp tập huấn

              Tại lớp tập huấn,  các học viên đã nghe giảng viên Lê Văn Hưng – Cán bộ công chức van phòng HĐND-UBND xã trực tiếp tiếp thu ở thị xã tập huấn 4 chuyên đề về Vai trò của công nghệ thông tin với đời sống và một số ứng dụng của công nghệ thông tin; Các kiến thức cơ bản về máy tính và mạng internet; Giới thiệu về chính quyền điện tử; Sử dụng các dịch vụ, ứng dụng trong hệ thống chính quyền điện tử. Qua đó, giúp các học viên nắm rõ về cách sử dụng các dịch vụ của chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh về tình hình ứng dụng và phát triển CNTT tại Quảng Ninh với Đề án Chính quyền điện tử; quy trình thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, bộ thủ tục hành chính và quy trình giải quyết tại Trung tâm Hành chính công thị xã Đông Triều.

Giảng viên Lê Văn Hưng truyền đạt , triển khai Chính quyền điện tử về của tỉnh 

nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân 

                    Qua một ngày tập huấn sẽ góp phần giúp các học viên là người dân xã Tân Việt chủ động tích cực tham gia sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, giao dịch qua môi trường mạng nhằm tăng cường sự công khai, minh bạch, giảm bớt các thủ tục hành chính khi tham gia giao dịch với cơ quan nhà nước