Asset Publisher

UBND xã Tân Việt tổ chức Hội nghị tuyên truyền Bộ tiêu chí xây dựng Xã nông thôn kiểu mẫu, Thôn kiểu mẫu, Vườn mẫu giai đoạn 2017 – 2020.

UBND xã Tân Việt tổ chức Hội nghị tuyên truyền Bộ tiêu chí xây dựng Xã nông thôn kiểu mẫu, Thôn kiểu mẫu, Vườn mẫu giai đoạn 2017 – 2020.

Đông Triều là địa phương đầu tiên của tỉnh hoàn thành Chương trình Xây dựng nông thôn mới và cũng là địa phương đầu tiên triển khai thực hiện xây dựng Nông thôn kiểu mẫu. Ngày 17/3/2017 xã Tân Việt tổ chức Hội nghị tuển truyềnBộ tiêu chí xây dựng Xãnông thôn kiểu mẫu, Thôn kiểu mẫu, Vườn mẫu giai đoạn 2017 – 2020 tới các ban ngành, đoàn thể, các thôn về chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh, của thị xã về Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới và xây dựng Xã nông thôn kiểu mẫu, Thôn kiểu mẫu và Vườn mẫu


Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền

          Về dự Hội nghị tuyên truyền : Đại biểu thị xã Đông Triều có Ông Trần Văn Tuấn – Phó trưởng phòng kinh tế thị xã Đông Triều, Đại biểu địa phương có Ông Phạm Văn Quyết – Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND xã và các đồng chí TT Đảng ủy,HĐND UBND, UBMTTQ xã, các ban ngành, bí thư chi bộ, trưởng thôn. Ông Nguyễn Vũ Khiêm – Phó bí thư- Chủ tịch HĐND xã.Trực tiếp giới thiệu tuyên truyền  3 Bộ tiêu chí : Về xây dựng Xã nông thôn kiểu mẫu (gồm 7 tiêu chí),  Về xây dựng khu cân cư nông thôn mới kiểu mẫu (gồm 10 tiêu chí) Về xây dựng vườn mẫu (gồm 5 tiêu chí), các cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh, thị xã trong việc xây dựng Xã nông thôn kiểu mẫu,  khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Cùng với việc giới thiệu bộ tiêu chí để áp dụng vào trong quá trình triển khai thực hiện, thông qua một số hình ảnh trực quan sinh động, từ đó các đoàn thể, thôn về giới thiệu đến bà con nông dân những hình ảnh về những mô hình vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu ở một số địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và các địa phương trong tỉnh; hướng dẫn người dân phát triển kinh tế VAC, cải tạo vườn tạp nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Ông Trần Văn Tuấn-Phó trưởng phòng Kinh tế thị xã Đông Triều phát biểu tại Hội nghị

          Dự và chỉ đạo Hội nghị Ông Trần Văn Tuấn – Phó trưởng phòng Kinh tế thị xã Đông Triều. Phát biểu làm rõ một số tiêu chí cần phải quyết liệt  mạnh mẽ mới  hoàn thành đúng tiến độ.

Đồng chí Phạm Văn Quyết - Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND xã phát biểu chỉ đạo

            Đồng chí Phạm Văn Quyết – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã phát biểu chỉ đạo. Theo lộ trình kế hoạch đề ra, giai đoạn năm 2017 - 2020, xã Tân Việt  phải hoàn thành các tiêu chí và về đích trong xây dựng Xã nông thôn kiểu mẫu, Thôn kiểu mẫu và Vườn mẫu Thông qua Hội nghị lần này nhằm tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu  để đảm bảo đúng lộ trình.