Asset Publisher

UBND xã Tân Việt tổ chức lễ khai mạc"Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời"

UBND xã Tân Việt tổ chức lễ khai mạc"Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời"

"Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" với chủ đề ," Chung tay xây dựng thư viện,thường xuyên đọc nhiếu sách hay". nhằm thường xuyên nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Nhằm phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường và cộng đồng. Nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kĩ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người .


 

Quang cảnh buổi lễ khai mạc     

            Sáng ngày 5 thán 10 năm 2015 Tại trường THCS Tân Việt UBND xã Tân Việt tổ chức Lễ khai mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" với chủ đề ," Chung tay xây dựng thư viện,thường xuyên đọc nhiếu sách hay".  Về dự cùng buổi lễ có các vị đại biểu :

            Phía địa phương: Đại diện thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND, các ban ngành đoàn thể - Các trưởng thôn – HTX dịch vụ nông nghiệp.

            Phía nhà trường : Ban giám hiệu trường Mầm non – Trường Tiểu học – Trường THCS và các thầy, cô giáo cùng các em học sinh các nhà trường.

Đ/c Nguyễn Văn Được - Phó chủ tịch UBND xã đọc diễn văn khai mạc

             Với "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2015 với chủ đề ," Chung tay xây dựng thư viện,thường xuyên đọc nhiếu sách hay".  thì việc xây dựng thư viện ở các nhà trường, cộng đồng; tủ sách gia đình nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh và mọi người dân được đọc sách góp phần phát triển văn hóa đọc

               

Đ/c Trần Thị Lương - Chủ tịch MTTQ xã đại diện người học phat biểu

              Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kĩ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa đọc trong các cộng đồng;

             Góp phần xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

               Đổi mới việc đọc nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện, trước hết là thư viện trường học, các nhà văn hóa thôn.

Thư viện nhà trường

Các hoạt động được triển khai ở tất cả các cơ sở giáo dục và các nhà văn hóa thôn được duy trì thường xuyên hàng năm. Tạo điều kiện cho việc giao lưu sách đọc. Kết thúc buổi lễ các thôn triển khai hưởng ứng "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" tại thôn, tổng kết "Tuần lễ" vào chiều ngày 9 tháng 10 năm 2015 tại Hội trường UBND xã Tân Việt

 

 

 

 

Học sinh đang đọc sách tại thư viện ngoài trời