Asset Publisher

Xã Tân Việt : Tập huấn sử dụng phân bón Lâm Thao cho trên 40 học viên

Xã Tân Việt : Tập huấn sử dụng phân bón Lâm Thao cho trên 40 học viên

Ngày 29/4/2017 tại hội trường thôn Tân Lập TTHTCĐ cùng với Hợp tác xã dịch nông nghiệp xã Tân Việt vừa phối hợp với Công ty cổ phần Supe phốt phát Lâm Thao tập huấn sử dụng phân bón Lâm Thao cho 45 cán bộ, học viên nông dân của các thôn xã Tân Việt-thị xã Đông Triều về sử dụng phân bón Lâm thao cho cây trồng vụ chiêm năm 2017 .


Ông Trần Văn Tuyển - Phó giám đốc TTHTCĐ xã Tân Việt khai mạc lớp tập huấn

                Tại buổi tập huấn đại diện Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất lâm thao đã giới thiệu những ưu điểm của sản phẩm phâm bón NPK – S lâm Thao dùng cho cây lúa  vụ mùa và các loại cây trồng khác. Lợi ích của việc sử dụng phân bón lâm Thao đối với cây trồng như: giúp cây tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, tăng năng xuất chất lượng, giảm chi phí dầu tư, góp phần cao hiệu quả trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Hướng dẫn kỹ thuật bón phân hiệu quả, cách bón phân cân đối cho cây trồng và giải đáp những thắc mắc của nông dân về phân bón Lâm Thao.

Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất lâm thao giới thiệu  những ưu điểm của phốt phát

               Qua lớp tập huấn, nhằm cung cấp thông tin về khoa học kỹ thuật, giúp cho bà con nông dân tiếp cận những sản phẩm phân bón chất lượng cao để áp dụng vào sản xuất, góp phần tăng sản lượng cây trồng./

Toàn cảnh của buổi tập huấn