Khai mạc tuần lễ học tập suốt đời  

Trung tâm HTCĐ xã Tân Việt tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2012 và khai giảng lớp học chuyển giao KHKT cho nhân dân trong xã.


Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  
Mới nhất