UBND xã Tân Việt tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018

Tuần lễ được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân. Từ đó, huy động được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc triển khai các hoạt động của Tuần lễ


Đồng chí Nguyễn Văn Được - Phó chủ tịch UBND xã

khai mạc Tuần  lễ hưởng ứng học tập suốt đời

          Với chủ đề: "Trong cách học phải lấy tự học làm cốt", của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018. Sáng ngày 02/10/2018 TTHTCĐ xã tân Việt - thị xã Đông Trièu - tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức khai giàng Tuần lễ học tập suốt đời năm học 2018-209. Về dự với Tuần lễ học tập suốt đời có các đồng chí : Nguyễn Văn Được-Phó chủ tịch UBND - Giám đốc TTHTCĐ xã Tân Việt và các đồng chí đại diện ban ngành địa phương, các nhà trường, bí thư -trưởng các thôn về dự đông đủ.

Toàn cảnh của buổi lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

          Phát biểu phát động Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018, Phó củ tịch UBND xã Nguyễn Văn Được cho rằng, xây dựng xã hội học tập là xây dựng một xã hội mà mọi người đều được học, cần phải học và tự giác học thường xuyên, học suốt đời, được tiếp cận những cơ hội học tập thuận lợi và lấy tự học cùng với ý chí, nghị lực phấn đấu kiên trì của mỗi người để đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội.Thôn, trường học tuyên truyền sâu rộng mọi người thấy được tầm quan trọng của việc học tập nhưcâu nói của Bác Hồ  " Học tập suốt đời". Các hoạt độngTuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời diễn ra đến hết ngày 07/10/2018.


No comments yet. Be the first.

Others:
Mới nhất