Cơ sở vật chất


 

 -Về CSVC: Trung tâm HTCĐ xã Tân Việt có: Phòng thường trực khoảng 25m2, có mạng, máy in, tủ đựng tài liệu.

           - Kết quả điều tra trên địa bàn: xã Tân Việt có 4 thôn, 3 trường học từ mầm non đến THCS. Tổng số hộ gia đình: 956 hộ,  tổng số dân: 3259 người. Số người mù chữ: không có. Số người có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học tương đối cao

          - Điều kiện thuận lợi: có được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, chính quyền, nhân dân có truyền thống hiếu học, hiện tại trung tâm cơ bản có đủ các điều kiện về CSVC để hoạt động và phát triển. Tuy nhiên còn một số khó khăn: Chủ yếu là thuần nông kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, thiếu máy ảnh, máy chiếu, không có máy vi tính.

          - Đánh giá khái quát về thực trạng: Hiện tại trung tâm HTCĐ xã Tân Việt có đầy đủ các điều kiện cần thiết để hoạt động và phát triển.